Vaikea sana

A inut tapa korjata virheet.
N iin vaikeaksi sen teit.
T oivottomalta tuntuvan hetken.
E t saa pois mielestäsi.
E lit kauan sen kanssa.
K aikki voi päättyä nyt tähän.
S ano se vielä kun voit.
I lme värähtäen kuiskasit sen.

Jane