Ajatus elämästä

Tietoisuus elomme rajallisuudesta,
ei saa kaikkia miettimään huomista.

Aforismi

Koboltti