Arvostus

Osata arvostaa sitä mitä jo on,
ennenkuin sen menettää lopullisesti.

Aforismi

Koboltti