Henkinen voima

Henkiseen voimaansa tutustuminen,

suistaa horjuvat sielut raiteiltaan.

Aforismi

Koboltti