Olennainen asia

Se joka oivaltaa olennaisen,
Näkee selvemmin oikeat asiat.

Aforismi

Koboltti