Onni

Tieto ei lisää onnellisuutta.

Aforismi

Koboltti