Pysyvyys

Tuulet tulevat ja menevät,
mutta kallio värisee paikkallaan.

Aforismi

Koboltti