Sopiva taakka

Kantakoon ihminen,
sen verran tietoa ja taitoa,
kuin elämiseen tarvitsee.

Koboltti