Tarkoitus

Surun ja murheen tarkoitus on,
muistuttaa meitä ilon suuruudesta.

Kun kohtaamme sen.

Emmekä kävelisi, ilon ohi.

Koboltti