Vahvuutta ihmisessä

Vahvuutta on tunnustaa,
olevansa jossain asiassa heikko.

Aforismi

Koboltti