Viisaat ystävät

Harvassa on ne,
jotka osaavat arvata mitä toinen tuntee.

Koboltti