Lukion tulevaisuutta

Lukion tulevaisuutta: Pakko, kiristystä, vapaa-ehtoisuus katoava…

Ei olla otettu huomioon sitä, että kenties lukion kokonaisvaltainen muuttaminen oppisysteeminä olisi kenties parempi ratkaisu kuin nykyisten opintojen pakko nopeuttaminen "huonoine siirtoineen" edellisten päätösten tullessa vastaan.

Aikanaan tehty muutos lukion luokattomuudesta ja kolmen kerran kirjoitusmahdollisuudesta: Kenties nämä ovat kumminkin olleet paremmat päätökset kuin niitä nyt parjatakseen voidaan olettaa olevankaan. On päästy tuomitsemaan edellisiä päätöksiä, jotka niin kovalla tarmolla saatiin läpi kymmenisen vuotta takaperin.

Miettinyt olen itsekseni, etteikö kokonaisremontti lukion parantamiseksi "kilpailukykyisemmäksi" olisi tavoitteellisempaa kuin nykyisten lukiolaisten parjaaminen, kun ottavat aikansa "viihtymiseen", "itselleen" ja olemalla porukkaa ilman remuamista ulkosalla tai jos sielläkin niin omasta halusta ?

Kokonaisremontti ? Mikseikö olisi hyvästä jos kerran aikanaan äidinkielen osalta jo ala-asteelta päästön meille koululaisille antanut opettaja totesi,että silloisilla tiedoilla olisimme melkein voineet samantien lähteä jatkamaan lukioon,jättää väliin silloinen yläaste. Siis siinäkin perusteena ylä-asteen perustavanlaatuinen tyhmentämisyritys. Minkä jo osasimme "piti unohtaa" kolmannelta luokalta kuudellennelle mennessä oppimamme osalta.

"Viisas pääsee vähemmällä" olisi hyvä ohjenuora nykyiseenkin tilanteeseen. Kymmenen vuotta takaperin ei muutoksiin voinut pahemmin vaikuttaa, kun oli takana maan omasta tyhmyydestä johtuva lama ja "kullan" sekä "mammonan hamuaminen". Nyt muutokseen on ollut mahdollisuus ja siihen on kyllä yläaste ja ala-aste ottanut osaa. Toisaalta joidenkin oppilaiden osalta on jo yläaste muuttunut kovaksi saavutukseksi päästä ajallaan läpi.

Miksi tehdä asioista vaikeampia kuin ovatkaan? Siksi tietenkin, että päästetään "vanhat haahkat" parjaamaan nykynuorison leväperäisiä tapoja opiskellla, käydä koulua, antaa itsellensä aikaa. Sekä mahdollisuus isoille pampuille sanella tulevaisuutemme.

Mielipidekirjoitus (joka ei lehteen lähde) Aamulehden artikkeliin 20.9.2004

Corellamus an Daremus