Kuudesti

Mua ei oo tehty sulle

Minä kirjoitan sen kuudesti seinään,
mutta en silti usko sitä

Minä tahtoisin rakastaa
Pian 
Ehkä jo tänään

Meiramiina