askel

 Yksi eteen ja
vähintään kaksi taakse.
 Näin minä tahtoani 
vastaan etenen
 perääntyen.

mimmu