Ihmismielen suojelua ja tasa-arvoa

Jotkut ihmiset käyttävät väärin valtaansa tai eivät ymmärrä vastuutaan. Siinä missä heidän pitäisi auttaa muita ihmisiä, heidän sanansa voivat olla kuin viiltävä miekka. Se saa ihmisen vetäytymään kuoreensa ja lakkaamaan kuuntelemasta. Jotkut ihmiset ovat herkkiä ja se pitäisi tajuta ennenkuin heille sanoo mitään. Usein ihmiset, jotka eivät huolehdi itsestään tarpeeksi, omistavat huonon itsetunnon. Kyse ei ole aina siitä etteivätkö he haluaisi vaan itseluottamuksen puutteesta. Silloin kovat sanat huonontavat itsetuntoa ja siten itseluottamusta entisestään. Ei jää muita vaihtoehtoja kuin itseensä sulkeutuminen jotta voisi puolustaa itseään joutumasta esm. itsemurhan partaalle. Jos on käytetty tapauksesta riippuen liian kovia sanoja, se huomattaessa olisi hyvä sanoa jotain kannustavaa,ottaa esille myönteisiä asioita, koska usein on seurauksena myös katkeruus niitä kohtaan joitten tulisi auttaa. Auttaminen ei ole mahdollista ellei apua tarvitseva halua ottaa apua vastaan. Siispä niitten ihmisten, jotka ohjaavat, opastavat ja auttavat muita, olisi suositeltavaa ottaa huomioon ihmisen herkkyys. Siis nähdä myös sydämen silmin koska kovan ulkokuoren alle voi kätkeytyä herkästi murtuva sisin. Olisi siis hyvä ottaa huomioon psykologiset suojamuurit jottei vahingoitettaisi jo ennestään rikkinäistä sisintä.

Redroses