Nuoruus

Nuoruuden kiihkolla.

Muna kädessä.

Huusin kaikkia maailman naisia.

Verde