Aineellinen suru

Voimaton virta.
Paikallaan lilluva tuska.
Routaisen yön
liikkumattomat kyyneleet,
eikö aineellisen suruni
pato koskaan sorru?

Enkelinsiipi