Cliche

 Tuttu fiilis.

Se ettei tahtoisi tuntea mitään.
Ettei tahtoisi ajatella mitään.
Tahtoisi vain olla ja mennä virran mukana.

Go with to flow…

Elämä on täynnä clicheitä. 
Meihin pumpattuja unelmia;
Rakkaus,
Rauha
Onni ja 
Autuus.

Meidän on ohjelmoitu tahtomaan asioita:
Perhe,
Rahaa,
Auto,
Punainen tupa ja 
Perunamaa.

Tasapaino;
Itsensä ja muiden välillä.
Se että löytää jonkun jota rakastaa ja joka rakastaa takaisin.
Rauhan itsensä kanssa ja onnen.

Some Kind Of Angel