Sininen

Läpi maailman
Kannan sinut mukanani
Halki kuolleen maan
Sinä lähelläni
Luokse sinisen veden
Sinne Sinut lasken
Ikuisuuteen
Sinä vierelläni, minussa 

Tinde