Visio Ihmiskunnalle

Kaikkialla Ihmiset toimivat korkeamman itsensä inspiroimina,
tehden oikeita päätöksiä toteuttaen ne täydellisesti sekä
tarkoituksenmukaisesti.

Ihmiset ovat mieleltään puhtaita, tunteissaan tasapainoisia
sekä henkisesti valveutuneita.

Jokainen on yhteydessä luovuuteensa, voimaansa, rohkeuteensa ja
viisauteensa.

Yhteistyö, tiimityöskentely ja jakaminen toimivat ennenkuulumattomalla
tasolla.

Ihmiskunta kokee rakkauden, uusien ideoiden ja sieluyhteyksien vuodatusta.

Maailma on täynnä toivoa, optimismia ja positiivisia tulevaisuuden
visioita.

Ihmiset tuntevat, että universumi on ystävällinen ja työskentelee
aina heitä varten.

Ihmiset uskovat runsauteen ja kykenevät luomaan sitä elämäänsä.

Ihmiset tukevat apua tarvitsevia ja ovat avokätisiä avunannossaan
ja jakamisessaan.

Kritiikki on korvattu ymmärryksellä, rakkaudella ja yhteistyöllä.

Jokainen valotyöntekijä tulee valon, toivon, inspiraation,
rohkeuden säteileväksi keskukseksi.

Kaikki Ihmiset tulevat tietoisiksi valokehoistaan.

Ihmiskunta on liittynyt Jumalalliseen tahtoon.

Ihmiskunnalla on valaistuneita johtajia kaikissa johtavissa asemissa.

Rajat ihmisten, valtioiden ja rotujen väliltä puretaan.

Ihmiset tiedostavat olevansa yhtä sekä toistensa että kasvi-,
eläin- ja mineraalikuntien kanssa.

Eristyneisyys kääntyy yhteisöllisyyteen, yksinäisyys toveruuteen,
ja erillisyys yhtenäisyyteen.

Kaikki ihmiset ovat vapaita seuraamaan ja elämään heidän kaikkein
korkeinta päämääräänsä.

Ihmiskunta tulee tietoiseksi heidän korkeimmasta tarkoituksestaan.

Jokainen laajentaa tietoisuuttaan, herää todelliseen näkemykseensä,
kehittää elämänmuotoaan, niin että voivat toteuttaa sielunsa
todellista tehtävää.

Ihmisten olemus muuttuu sielun rakkauden, valon ja tahdon välittäjäksi.

Kaikki ihmiset kunnioittavat ja elävät harmoniassa maan ja siinä
olevan elämän kanssa.

Ihmiskunnan suunnitelma kehittyy kaikessa kauneudessaan ja
täydellisyydessään.

Zombie